ประกาศเลื่อนการสอบ ม.1

ประกาศเลื่อนสอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกเพื่อดูประกาศ

ประกาศเลื่อนการสอบ ม.4

ประกาศเลื่อนสอบเข้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกเพื่อดูประกาศ

ประกาศผลการสอบ ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อดูประกาศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์คืออะไร ทำไมใครๆ ก็อยากเข้า ?

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีการสอนเนื้อหาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ลึกลงไปจากโรงเรียนปกติ มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติและการวิจัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ที่สำคัญ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังได้รับทุนทุกคน

Slider