ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูประกาศ

คู่มือการลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก)

คลิกเพื่ออ่าน

ลงทะเบียนสมัครสอบ

ระบบรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

คลิกเพื่อลงทะบียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์คืออะไร ทำไมใครๆ ก็อยากเข้า ?

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีการสอนเนื้อหาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ลึกลงไปจากโรงเรียนปกติ มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติและการวิจัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ที่สำคัญ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังได้รับทุนทุกคน