ม.1 จะปิดรับสมัครในอีก

 

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดูประกาศ

คู่มือการลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คลิกเพื่ออ่าน

ลงทะเบียนสมัครสอบ ม.1

นักเรียนที่สมัครเข้าม.1 โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะต้องสมัครสอบรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของ สสวท.

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ใบรับรองผลการเรียน

ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบเข้า ม.1

คลิกเพื่อดาวห์โหลด

โรงเรียนวิทยาศาสตร์คืออะไร ทำไมใครๆ ก็อยากเข้า ?

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีการสอนเนื้อหาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ลึกลงไปจากโรงเรียนปกติ มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติและการวิจัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ที่สำคัญ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังได้รับทุนทุกคน

Slider