ประกาศผลการสอบ และเรียกตัวสำรอง ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน และเรียกลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อดูประกาศ

ประกาศผลการสอบ และเรียกตัวสำรอง ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน และเรียกรายงานตัวลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คลิกดูประกาศ

เอกสารประกอบการมอบตัว

เอกสารประกอบการมอบตัว นักเรียนใหม่

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

โรงเรียนวิทยาศาสตร์คืออะไร ทำไมใครๆ ก็อยากเข้า ?

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีการสอนเนื้อหาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ลึกลงไปจากโรงเรียนปกติ มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติและการวิจัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ที่สำคัญ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังได้รับทุนทุกคน

Slider