ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนชั้น ม. 4

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนชั้น ม. 4

คลิกเพื่อตรวจสอบ

กำหนดการสอบ ม.1 และ ม.4

กำหนดการสอบ ม.1 รอบแรก และ ม.4 รอบสอง

คลิกเพื่อดูประกาศ

ประกาศผลการสอบ ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คลิกเพื่อดูประกาศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์คืออะไร ทำไมใครๆ ก็อยากเข้า ?

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ คือ โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีการสอนเนื้อหาในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ลึกลงไปจากโรงเรียนปกติ มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติและการวิจัย เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ที่สำคัญ นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ยังได้รับทุนทุกคน

Slider