ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 427 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

  • ผู้ประสานงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 099-6922190
  • นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ์ 085-3726939
  • นายมนัส สิทธิโชคธรรม 086-5213159
  • นางสาวคณิตา  สุขเจริญ 091-7458894

E – mail : pccphetacd@gmail.com    Website: admission2020.pccphet.ac.th