ประกาศผลสอบ เเละเรียกลำดับสำรอง ม.4

ประกาศผลการสอบ และเรียกลำดับสำรอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

22/12/63ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรกคลิกเพื่อดูประกาศ
18/03/64ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบสองคลิกเพื่อดูประกาศ
04/04/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นม. 4 ลำดับที่ 1 – 27คลิกเพื่อดูประกาศ
06/04/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นม. 4 ลำดับที่ 28 – 36คลิกเพื่อดูประกาศ
08/04/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นม. 4 ลำดับที่ 37คลิกเพื่อดูประกาศ
21/04/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นม. 4 ลำดับที่ 38คลิกเพื่อดูประกาศ
23/04/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นม. 4 ลำดับที่ 39คลิกเพื่อดูประกาศ
03/05/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นม. 4 ลำดับที่ 40คลิกเพื่อดูประกาศ
05/05/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชั้นม. 4 ลำดับที่ 41คลิกเพื่อดูประกาศ