ประกาศเลื่อนสอบเข้า ม.1

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Posted in adm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *