ประกาศเลื่อนสอบเข้า ม.1

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก

ระบบรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระบบรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564