ประกาศผลการสอบ และเรียกสำรอง ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

19/03/2564ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบแรกคลิกดูประกาศ
1/04/2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบสอง คลิกดูประกาศ
3/04/2564เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ม.1 ลำดับที่ 1 – 38คลิกดูประกาศ
4/04/2564เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ม.1 ลำดับที่ 39 – 48คลิกดูประกาศ
7/04/2564เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ม.1 ลำดับที่ 49คลิกดูประกาศ
9/04/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ม.1 ลำดับที่ 51 – 55คลิกดูประกาศ
12/04/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ม.1 ลำดับที่ 56คลิกดูประกาศ
14/04/64เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ม.1 ลำดับที่ 57คลิกดูประกาศ